Přihlédneme-li k tomu, v jakých cifrách se obvykle pohybují rekonstrukce sochařských památek, jde o náklady vskutku astronomické.

Starosta Ivan Doležal vyjádřil pochyby, že by běžné dotační programy mohly s takto nákladnou záležitostí pomoci. „Samozřejmě víme, která památka by rekonstrukci potřebovala nejvíce. Ale to nejsme v obvyklých částkách desítek či stovek tisíc korun," uznal.

Vedení Hořic se však nezdává a dlouhodobě se snaží získat od státu speciální grant.
Hřbitovní portál je novorenesančním dílem. Autory jsou Bohuslav Moravec, Antonín Cechner, Mořic Černil a Quido Kocián. Monument vznikal v letech 1893 až 1907.