I když opozice by raději přijala rozpočtové provizorium, karty jsou už rozdány. „Vadí mi, jak pánové vaří z vody," uvedl ještě před středečním zasedáním opoziční zastupitel Miloš Starý s tím, že rozpočet nepodpoří. 

„Máme výhrady, rozpočet nám byl oznámen, my jsme se na něm nepodíleli. Některé kapitoly bychom naplnili jinak a hlavně nám vadí, že se věští z křišťálové koule ještě předtím, než vrchní podtrhne účet. Děláme rozpočet a přitom nevíme, jaké budou příjmy," pokračuje Miloš Starý, zastánce rozpočtového provizoria.

„Během pracovního jednání nebyly vzneseny zásadní připomínky k rozpočtu. Ze strany koalice je návrh konstantní," uvedl starosta Jan Malý.
Rozpočet města byl schválen jako vyrovnaný ve výši 397 milionů. Investice na příští rok počítají se sumou 147 milionů, na projekty a studie je určeno 900 tisíc.

Největší výdajovou položku představuje dokončení výstavby venkovních šaten, na které město získalo dotaci 15 milionů korun. „Částku se snažíme v krátkém časovém horizontu vyčerpat, peníze se nemohou převést do příštího roku. Kolik dotačních peněz budeme případně vracet lze jen těžko odhadnout," říká k současnému stavu starosta Malý. Akce byla vysoutěžena za 39 milionů, s DPH za zhruba 48 milionů korun.

Nákladná bude i rekonstrukce Biografu Český ráj, která má být zahájena v polovině března. Kino najde náhradní prostory ve valdickém kulturním domě. V roce 2017 má být proinvestováno 22 milionů korun, stavba bude pokračovat v roce 2018 s náklady kolem dvaceti milionů.

Třetím velkým výdajem bude oprava informačního centra a části Valdštejnského zámku. Pro příští rok je vyčleněna částka deset milionů korun i na stavební úpravy prvního patra včetně stavebních úprav Porotního sálu, vybudování sociálního zařízení a výtahu do I. patra. Nemalou investicí bude i čtrnáctimilionová částka do Lidického náměstí, a to na vybudování chodníků a komunikací. „Provedeme rekonstrukci ulic Dlouhé, Luční, Příčné a narovnáme ulici Pod Koželuhy," konstatuje J. Malý.

Počítá se i s dokončením IV. etapy regenerace sídliště Husova, kde se letos podařila proinvestovat čtyřmilionová státní dotace. Příští rok by zde měla firma M- Silnice prostavět 4,6 milionu. Radnice počítá s tím, že se bude ucházet o dotace na V. etapu renovace sídliště. „V roce 2017 má být stavba vyprojektována s tím, že v roce 2018 bychom akci realizovali. Zadávací podmínky byly odsouhlaseny," tvrdí Jan Malý.