Teď mají opilci utrum. Město totiž vyhláškou rozšířilo počet míst, kde je konzumace alkoholu na veřejnosti zakázána. Radnice tak reaguje na podněty místních obyvatel a městských strážníků, kteří se potýkali s nevhodným chováním problémových lidí v blízkosti školských zařízení, dětských hřišť nebo frekventované oblasti autobusového nádraží. Vyhláška platí od 18. července a navazuje na dokument z roku 2009. „Vyhláškou strážníci získají na dalších místech města pravomoci, které jim pomohou v práci. Při řešení problémů s některými jedinci dosud neměli dostatečné pravomoci, pokud se snažili zajistit veřejný pořádek. Cílem není provádět za každou cenu represi, ale řešit skutečně ty nejpalčivější případy, které obtěžují okolí," sdělil hořický starosta Aleš Svoboda.

Zákaz pití alkoholu platí například v okolí obou poliklinik, mateřské školy na Husově ulici a dalších školských zařízení. Nově do této zóny zákazu patří také prostor mezi budovou radnice a kostelem Narození Panny Marie, navazující na ulici Komenského, kde sídlí základní škola. A nově budou strážníci dohlížet na dodržování vyhlášky v okolí základní a mateřské školy Na Habru v ulici Jablonského a přilehlém parčíku nebo na příjezdové komunikaci ke Galerii plastik na Gothardu.

Lahve a krabice

„Rozšířili jsme lokalitu autobusového nádraží o ulici pod ním, což je vlastně nejpalčivější oblast, která celou iniciativu vyvolala. Ve všech případech jde o veřejná prostranství, kde se shromažďuje větší počet lidí. Městští strážníci tam budou zpočátku upřednostňovat domluvu, než se obyvatelé s novou vyhláškou dostatečně obeznámí," shrnul novou městskou reguli starosta Aleš Svoboda.

První zákaz popíjení alkoholu na vybraných místech schválili hořičtí zastupitelé již před několika lety ve snaze omezit dopad na děti a školní mládež v centru města a jeho bezprostředním okolí a také na Gothardu a ve Smetanových sadech, kde se městská policie často potýkala se značným nepořádkem v podobě rozházených lahví, krabic od vína a dalších odpadků.

„Cílem vyhlášky je ochránit veřejný pořádek a veřejnost před obtěžujícími opilými osobami," řekl starosta a dodal, že další metou dokumentu je, aby městská i státní policie měla zákonný nástroj tyto osoby sankcionovat a z místa vykázat.