Zdravá 5
Nadační fond Albert zastřešuje charitativní aktivity značky Albert. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jde hlavně o projekty z oblasti prevence.

Soutěž je určena žákům základních škol a klientům z dalších zařízení jako jsou dětské domovy nebo nízkoprahové a volnočasové kluby. Jejím smyslem je osvěžit u dětí a mladistvých znalost zásad správné výživy a zároveň podpořit domácí přípravu jednoduchých pokrmů.

Týmy z Cerekvice
„Také žáci 7., 8., a 9. třídy ZŠ v Cerekvici nad Bystřicí se zájmem absolvovali v loňském roce program Párty se Zdravou Pětkou. Kromě vaření diskutovali na téma zdravý jídelníček a pitný režim. Následně si pod vedením lektorky připravili zdravé nápoje a občerstvení," uvedla za pedagogický sbor školy Lenka Krotilová.

„Velký zájem škol o předchozí ročníky našich kuchařských soutěží nás přesvědčil o tom, že děti milují vaření a rády svůj talent v soutěžích předvedou. V letošním ročníku se zaměříme na přípravu zdravých, a přitom jednoduchých a finančně nenáročných studených pokrmů, abychom děti motivovali k domácímu vaření. To se bohužel i se společným stolováním z rodin pomalu vytrácí," říká Pavel Mikoška, místopředseda správní rady Nadačního fondu Albert, který soutěž pořádá.

Soutěžní disciplínou je studené párty pohoštění, jehož recept společně s fotografií zašle každý tým pořadateli. Odborná porota bude hodnotit nejen složení pokrmu, ale i lákavý vzhled, jednoduchost přípravy a finanční nenáročnost surovin do 100 korun na čtyři porce. Nákup surovin v hodnotě 100 korun pro jeden tým jako každoročně nahradí školám zasláním nákupní poukázky do prodejny Albert. Uzávěrka zaslání receptů a fotografií soutěžních pokrmů do regionálních kol na email soutez@zdrava5.cz je 24. dubna 2015.

Porota Zdravé 5 vybere do semifinále z došlých přihlášek pět nejlepších týmů z každé věkové kategorie a kraje. Do národních finále v Praze a Olomouci postoupí semifinálové týmy, které získají nejvíce hlasů ve veřejném online hlasování. To proběhne od 11. do 17. května na webových stránkách www.zdrava5.cz. Do finále pak postoupí již jen jeden tým z každé kategorie a kraje.

Kurzy vaření
Na výherce finále čekají kurzy vaření pod vedením špičkových profesionálů v oboru a další lákavé ceny. Každá škola nebo jiné zařízení, které přihlásí do regionálního kola minimálně tři týmy, obdrží jako odměnu za motivaci žáků ke zdravému vaření novou kuchařku Zdravé 5 s názvem 52 receptů na zdravé svačiny nebo večeře.

„Coolinaření s Albertem" je již třetí ze série talentových soutěží Zdravé 5. Více o pravidlech a termínech soutěže naleznete na www.zdrava5.cz.
Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz.    (tz)