Pohyb s odhadem času nebo-li proti času. Běžet, jít, skákat či jinak se pohybovat po vyznačené trase může každý s tím, že si dopředu odhadne čas, v jakém trasu překoná. Vítězí ten, kdo se nejpřesněji trefí do odhadu. Hodnocena je i možná účast v žabím převleku nebo s žabími doplňky.

Říjen je období, kdy se příroda chystá k zimnímu spánku. I žáby se připravují a postupně vyhledávají vhodná místa, kde by zimu přečkaly.

Běh je zařazen do poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny) a poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců).

Trasa: cca 7 km, členitá, povrch – asfalt, lesní cesty, terén; doprovodný závod cca 2 km, časový limit: 60 minut.

Přihlášky: předem na mpcr@seznam.cz, mobil 732 858 380, nebo v den konání při prezenci.
Prezence: 14.00 – 14.45 (restaurace v místě konání)
Startovné: 30 Kč
Start: 15.00

Vyhlášení: krátce po dosažení cíle všemi účastníky
Ceny: první tři obdrží diplomy a drobné věcné ceny; ohodnocen bude nejlepší či nejoriginálnější žabí doplněk. Startující mají vstup do Muzea přírody Český ráj zdarma.
Občerstvení: čaj a tatranka

Kategorie: 1. hlavní – všichni účastníci druhu Homo sapiens bez rozdílu výkonnosti, ras, pohlaví a věku; 2. doprovodný závod na 2 km; 3. pracovníci MPČR

4. žáby – ocenění žabích převleků a doplňků (nutno takto absolvovat běh)

Na trati není dovoleno mít hodinky či jiné zařízení měřící čas. Porušení tohoto pravidla je automatickou diskvalifikací. Nejde o trhání traťových rekordů. Důležité je správně odhadnout své možnosti a zvolit správné tempo. Správně načasovat přesun podobně jako žáby, když migrují na jaře k vodě na místa rozmnožování nebo na podzim na místa zimování. Přitom musí cestou necestou překonávat různé nástrahy.

Tou nejrizikovější jsou silnice. Takže i trasa Žabího běhu vede po různých površích – po asfaltu, po cestách i necestách. Trasa jednotlivých předsezónních i posezónních běhů (ročníků) je obměňována, aby nebyli zvýhodněni pravidelní účastnici. Míněna je sezóna vegetační. Akce se koná v rámci projektu Setkávání s přírodou podpořeného Královéhradeckým krajem. Ceny věnuje Muzeum přírody Český ráj a novopacký pivovar. Závodníci a jejich doprovod se účastní akce na vlastní nebezpečí. ⋌(mš)