Celková revitalizace dřevin v oblasti se již rozeběhla. Odstranění okrasných jabloní, které podle názoru některých odborníků odumírají, je součástí schváleného projektu. V roce 2013 se nicméně vzedmula nevole a rada začala váhat. Zvažovala, jestli nebude možné takzvanou štěpnici z plánu revitalizace vyjmout. Ke konkrétnímu usnesení se neodhodlala, projekt revitalizace se v druhé polovině roku 2014 rozeběhl a firma Gabriel se nyní nového vedení města táže: Tak tedy, co s těmi jabloněmi?

„Před časem byl schválen určitý projekt revitalizace a my, pokud v něm chceme cokoliv změnit, musíme jako rada rozhodnout. V současné radě je ale pět nových členů. Je logické, že se s náležitostmi musíme seznámit a teprve potom se k tomu nějak postavit," uvedl radní Luděk Havel.

Komise životního prostředí v pondělí jednala v terénu, přímo na místě. Výstup bude předložen radě. Podle místostarosty Jana Jiřičky by město do konce týdne mohlo mít jasno, co dělat.

Jabloní je pod železniční tratí u Valdštejnské lodžie zhruba sedmdesát. Nejde jenom o jejich kácení, ale i o výsadbu. 

Projekt revitalizace se zdaleka netýká jen daného jabloňového sadu. Spadají do něj také dřeviny v parku Libosad a přilehlé oboře. Jsou do ní zahrnuty i stromy, které ohraničují oblast. Celkové náklady jsou přibližně pět milionů korun. Město Jičín z toho zaplatí pouze deset procent, zbytek pokryje evropská dotace. ¨

Tu však příjemce musí vyčerpat do konce letošního roku. Navíc je tu komplikující faktor vegetačního cyklu. Nové stromy potřebují příhodné podmínky pro uchycení se, výsadba proto musí ideálně skončit před rozpukem jara. Cílem projektu je zušlechtit oblast, zpřístupnit ji veřejnosti a poskytnout zdravým dřevinám více prostoru.