„Není naším cílem donutit spoluobčany jezdit kole. Chceme cyklisty motivovat tím, že jim zajistíme bezpečný pohyb po městě," prohlásil radní Ladislav Brykner.

Podle představitelů radnice   je pohyb po silnicích, zvláště v době špičky, pro cyklisty nebezpečný. „Podívejte se, jak se mění evropská i americká města. V některých se kolo stává hlavním dopravním prostředkem," dodal Ladislav Brykner.

Okolo rybníků

Momentálně se město zabývá cyklostezkou, která by se napojila na komunikaci u Šibeňáku a pokračovala okolo zahrádek k rybníku Hádek a Libosadu. Odtud by trasa mohla směřovat až na Studeňany. Radní již schválili vypracování dokumentace na územní řízení za přibližně 150 tisíc korun.

Další plány

Jiná cyklostezka by v budoucnu měla usnadnit Robouským dopravu do Jičína. „Jejich snem je stezka podél hlavního tahu od kruhového objezdu na Jičín. Je to v dlouhodobém jednání," prohlásil místostarosta Petr Hamáček.

A cyklostezky možná změní i charakter některých ulic. Kukulova a Foersterova budou asi rozšířeny a v rámci výstavby stezky  zde vzniknou místa pro kolmé stání aut.