Město nechalo v týdnu v lokalitě vysázet stromy nové, stejně tak plánuje opět zalesnit i její okolí. Důkazem, že městu na zeleni záleží, může být vysazení 20 třešní z minulého týdne.