V jičínské knihovně probíhala během prázdninových měsíců velká rekonstrukce. Došlo k vybudování teplovodní přípojky a celkové rekonstrukci topení v budově. Byly vyměněny radiátory, vybudovány nové rozvody. Stará plynová kotelna již dosluhovala, kotle a příslušenství byly ve velmi špatném stavu, navíc měly nízkou výkonnost a velkou spotřebu. Původní topné zařízení proto bylo odstraněno a budova se napojila na teplovod, který vede od sportovního areálu.
„Jsem ráda, že budeme v zimě bez obav, zda našim čtenářům zajistíme teplo," říká ředitelka knihovny Jana Benešová.

Okna dala domu tradiční tvář

Další změny probíhaly v sále knihovny, kde sídlí klub mladých Free Time a zároveň hudební oddělení a zvuková knihovna pro nevidomé. Došlo k výměně oken. Ta stará nejen že byla na budově nepěkná, ale zároveň také netěsnila a některá nešla otevírat. Vizáž rohového domu se navíc alespoň částečně vrátila ke své historické podobě.

„Místnost se s novými okny, která se podobají těm, která byla na Studentském domě původně, zútulnila a zkrásněla. Věřím, že dojde i k úspoře na vytápění. Je to začátek výměny oken v celé budově, budu ráda, když budeme příští rok pokračovat a zamezíme únikům tepla a krásné budově architekta Čeňka Musila vrátíme její původní vzhled," dodává Jana Benešová.

Dále v sále došlo k výměně koberce a vymalování. „Přijďte se podívat", zve Benešová. Slavnostní zahájení provozu bude ve středu 10. září od 18 hodin. Jeho součástí bude literární pořad Žebřík do nebe. Ve vyznání interpretů k všestranné tvorbě Jana Skácela zazní jeho poezie, básně pro děti, prozaické texty, povídky, recenze i zhudebněná báseň. Vystoupí Alfréd Strejček, Jitka Morávková a Radka Tesárková. Hudební doprovod na HangDrum obstará Jiří Šámal.

Běžný provoz klubu mladých Free Time, hudebního oddělení a zvukové knihovny pro nevidomé začne v pondělí 15. září.