Paleopark má být otevřen v červenci 2022 a přijde na 23 milionů. „Záměr se nám podaří uskutečnit díky česko – polskému projektu, který získal podporu z evropských zdrojů ve výši 1,26 milionu euro,“ uvedl starosta Nové Paky Josef Cogan.

Přeshraniční projekt s názvem Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory bude realizován v Polsku, v Bohuslavicích na Náchodsku a právě na Novopacku.

Polský partner, město Pieszyce, vybuduje Cestu kamene. Jde o pěší geologickou stezku, která povede v okolí původních dolů na stříbro. Její součástí bude cyklostezka. Projekt chce dále představit Soví hory, což je jeden z nejstarších geologických fenomenů Evropy. Za cíl má také obnovu zdejší vyhlídkové věže.

Bohuslavice na Náchodsku chtějí zřídit reprezentační centrum, věnované geologii období křídy s venkovní expozicí.

„V budově obecního úřadu bude informační centrum, naproti v parku naučná stezka s exponáty. Nainstalujeme také novou informační ceduli o naší přírodní vesnické rezervaci,“ sdělil starosta Bohuslavic Jiří Tojnar k záměru za zhruba 1,7 milionu korun.

Hledání ztraceného času

V Nové Pace pak vznikne naučná stezka, která zavede turisty do paleoparku Balka. Starosta Josef Cogan uvedl, že město se částečně inspirovalo projektem v Říčanech.

Stezka nese název Hledání ztraceného času. Povede od Desatera (lokality za klášterem) do bývalého pískovcového lomu Na Balkách.

Cesta přírodního charakteru má přiblížit historii geologie Země. Bude mít celkem patnáct zastavení a dvě informační tabule. Samotný park bude otevřený od května do září. Jeho hlavním smyslem je zábavnou formou přiblížit geologické dědictví Novopacka a také Geoparku Český ráj.

Objekt se zázemím pro dílny a s interpretačním střediskem bude spravovat místní muzeum a měl by sloužit jako jeho venkovní expozice.

„Pomalu se zamýšlíme nad programem. Nový projekt rozhodně zviditelní město a přispěje i k rozvoji turistického ruchu,“ domnívá se ředitelka muzea Iveta Mečířová.

Hrát si a přitom poznávat

Jednotlivá stanoviště v parku mají přiblížit zpracování geologického materiálu, který se na Novopacku nacházel. Příchozí si vyzkouší rýžování českých granátů, budou zde i ukázky žlabů a sít na separaci minerálů, model stoupy na drcení zlaté rudy, přírodní odkryv v permokarbonských vrstvách, ukázka zkamenělého kmene, místo pro odkrývání zkamenělin a pískoviště s paleontologickými nálezy. Lidé budou mít zároveň možnost vyzkoušet si řezání a broušení drahých kamenů.

„Děti s rodiči si tu mohou hravou formou vyzkoušet práci s geologickým materiálem. Vytvořit bychom chtěli také speciální program pro školní děti,“ upozorňuje starosta na další možnosti využití parku.

„Jde o projekt, který je ku prospěchu vzdělávání. Hlavní je, že děti si osvojí vědomosti jinou formou než školní výukou,“ chválí záměr ředitel zdejší základní školy Milan Schlögl.

Radnice chce v únoru vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby, která bude zahájena letos. Park hodlá zpřístupnit v červenci 2022.

Nová Paka získala z celkové částky dotaci 620 tisíc eur, náklady odhaduje na 900 tisíc eur.

Nová Paka je součástí Geoparku Český ráj. „Co se týká geoparku, v rámci UNESCO jde o neobvyklý shluk geologických rozmanitostí na malém prostoru. Náš geopark je tím jedinečný z pohledu celého světa,“ míní Josef Cogan.