Libáň – Ve čtvrtek 21. února 2008 se čtenáři mohli z Deníku dozvědět o zlomku z obřího investičního projektu jménem Cidlina (nebo Čistá Cidlina). Iva Kovářová tehdy poreferovala o záměru vybudovat čističku odpadních vod v Libáni. „V třetím březnovém týdnu zahájí firma Stavoka v rámci projektu Cidlina odkanalizování města včetně výstavby čistírny odpadních vod. Stanoven byl přesný harmonogram prací. Jako první budou rozkopány ulice Školní a T. G. Masaryka a částečně ulice Jiráskova," napsala.

Dále seznámila čtenáře s okolnostmi projektu za 660 milionů korun, což z dnešního pohledu budí kyselou pachuť. Stavby sice byly dokončeny, avšak se zpožděním a navíc se prodražily. Firma, která výstavbu měla na starost – Geosan – čelí žalobě za nedodržení termínu. Dřívější představenstvo vodohospodářské společnosti také, a to za údajně liknavý přístup v jednání s Geosanem. A představenstvo vodařů možná podá žalobu za poškození dobrého jména.