Co se vlastně 6. července v Jičíně stalo a co vedlo Radu města učinit tento krok? Když starosta Jan Malý pod místním pomníkem před šesti sty lety upáleného reformátora připomínal jeho dílo a odkaz, přerušovala jeho slova bruska, která jak divá řádila na nedaleké stavbě.

A když se zrovna kotouč nezakousával do plechu, tak jeho rušivý efekt vynahradily automobily, které projížděly po Husově třídě těsně vedle účastníků pietního aktu. Jednalo se sice o sváteční den, ale bohužel pro Jana Husa se výročí připomínalo v pondělí, tedy v den, který byl až doposud vyjmut z městské protihlukové vyhlášky. Tu Jičín vyhlásil minulý rok.

Její obsah tehdy okomentovala tisková mluvčí radnice Magdaléna Doležalová. „Zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, která nařizuje každému povinnost zdržet se o nedělích veškerých prací spojených s užíváním zařízení, přístrojů a strojů způsobujících nadměrný hluk."

Po červencovém pondělním excesu město zjistilo, že vyhlášku opomnělo osadit ještě státními svátky. „Po této zkušenosti jsme se rozhodli pro návrh zastupitelstvu, který zamezí hlučnému chování nejen v neděli, ale i ve dnech státem uznaných svátků a významných dní," uvedl starosta Jan Malý s tím, že pokud návrh projde nejbližším zastupitelstvem, měla by nová vyhláška vejít v platnost patnáctý den po jejím schválení. Jestli k tomu opravdu dojde, tak prvním svátkem bez fréz a jiných strojů by měl být 17. listopad, tedy úterý.