Po maturitě na jičínském gymnáziu v roce 1952 absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, aprobace tělesná výchova a ruský jazyk.

Po studiích působil na Osmileté střední škole (dnes na ZŠ) v Rudníku, po dvou letech byl přeložen na stejnou školu v Jičíně na Husově ulici, na které setrval až do roku 1993. Ve sborníku 130 let 1886 – 2016 (Jičín 2016) k výročí jičínského učitelského ústavu a základní školy, která v něm dnes sídlí, uvádí ředitel ZŠ Roman Mareš kapitolku Ze vzpomínek bývalého učitele tělocviku Miloslava Novotného. V ní pan učitel zmiňuje, jak kdysi budoval s žáky venkovní hřiště na školní zahradě a píše i o lyžařských kurzech na chatě Javorce ve Velké Úpě. V uvedeném sborníku vzpomíná na léta strávená na „dvojce“ i starosta města JUDr. Jan Malý. Píše o svém nácviku na III. celostátní spartakiádu pod vedením pana učitele Novotného a pochvaluje si tehdejší pobyt, který jim pan učitel připravil.

Miloslav Novotný strávil téměř celý svůj život v Popovicích. Byl dlouholetým členem občanského, později osadního výboru. Významně se podílel na organizaci sjezdu rodáků v roce 2004, především připravením výstavy o historii Popovic.

Když v roce 1988 zemřel zasloužilý popovický kronikář Josef Šimon, věnoval se vedení kroniky pan učitel Novotný, který ji psal až do roku 2010.

Miloslav Novotný obdržel v roce 1979 plaketu ČsČK za dlouhodobé dárcovství krve a v roce 2003 medaili ČSTV za dlouhodobou činnost v tělovýchově. K jeho osmdesátinám mu předal starosta města MVDr. Jiří Liška ocenění za aktivní činnost v Osadním výboru Popovice a za svědomité vedení kroniky Popovic.

Jan Sobotka