Staré Pověsti Markvartické - tento útlý spisek budete marně hledat v knihovnách či na pultech knihkupců, neboť je bohužel dochován pouze v jednom jediném výtisku v Obecní knihovně v Markvarticích, kde je uložen v klimatizovaném skleněném boxu podobně jako Zlatá Bula Sicilská v Národním archivu v Praze.

Markvartice je nevelká obec nacházející se mezi Jičínem a Mladou Boleslaví, pět kilometrů jižně od křižovatky do města Sobotky. Z města pohádek Jičína se k ní dostanete nejlépe kolem starobylého vrchu Veliš přes les Řáholec. Na cestě nemůžete minout nejkrásnější vyhlídku na Trosky v blízkosti obce Příchvoj, kde pramení řeka Mrlina. Její tok po padesátidvou kilometrech končí v královském městě Numburk v Labi.

A právě obec Příchvoj se stala ve dnech 28.-30.září dějištěm Slavností Mrliny organizovaném Labskou stezkou o.s. s hlavním organizátorem Ing.arch.Janem Ritterem a obcí Markvartice zastoupené starostou Františkem Šolcem.

Slavnosti byly zahájeny hvězdicovou svatováclavskou jízdou na vrch Čakan, pokračovaly pak setkáním u pramene Mrliny, zde se doplnili cyklisté a turisté s obyvateli Příchvoje a okolí, takže počet slavících dosáhl počtu šedesáti. Ve sportovně-kulturním areálu v obci Příchvoj už bylo připraveno bohaté občerstvení. Po posilnění byla pro zájemce připravena výstava o dění kolem záměru budování cyklostezky GreenWay Mrlina a prohlídka obce s okolím. V podvečer se všichni setkali u táboráku a při kytarách setrvali v družné zábavě do pozdních nočních hodin.

Druhý den dopoledne vyrazili zájemci na exkurzi na plantáže společnosti Planta naturalis v obci Markvartice. Tato společnost pěstuje na semeno nejen léčivé bylinky, ale i traviny a luční kvíti, ze semen pak vyrábí travní směsi pro květnaté louky. Odborný výklad na plantážích pak pokračoval i na sakrální keltské svatyni u obce Markvartice.

Zbytek dopoledne pak cyklisté využili k návštěvě posvícení na Veliši, ale pak již spěchali opět do Příchvoje na dětskou část slavností - přestavení vesteckých ochotníků V.O.S.A., kteří si připravili kouzelnou variantu pohádky O Červené Karkulce. Jejich představení sledovaly nejen děti, ale i dospělí a výkony odměnili dlouhotrvajícím potleskem, který ovšem už tlumil začínající déšť. Kdo neviděl výstavu nebo nenavštívil prohlídku obce, měl možnost v sobotu a děti si mohly vyplnit kvíz připraveny obyvateli obce. Každý, kdo odevzdal své odpovědi, byl v podvečer po zásluze odměněn, stejně jako nejstarší účastníci slavností. Sobotní odpolední program pak uzavřel folkař Tomáš Matějíček a čtení o Mrlině a okolí z knihy Václava Větvičky.

Kapela Příchvojanka.Během čtení se již připravovala na pódiu první kapela - domácí dechovka Příchvojanka (na vloženém snímku), která zahájila druhou část slavností - Festival 4P, První Pódium u Pramene Příchvoj. Na tanečním parketu se objevili první odvážlivci nejen z řad čtenářů časopisu Revue 50+, ale i tancechtivá mládež, pranic jim nevadil drobný, leč vytrvalý déšť.

Čas do půlnočního překvapení pak vyplnily kapely Písecká duna a Trampstejk, během jejich vystoupení déšť ustal a tak již nic nebránilo veselým tancům při písních obou kapel. Půlnoční překvapení přivítalo při svitu loučí vodnici i vílu, která poděkovala všem účastníkům i organizátorům.

Nedělní ráno bylo už slunečné a tak se jen těžko opouštěl krásný kulturně-sportovní areál v Příchvoji. Všichni, kdo se slavností účastnili, doufají, že si slavnosti, byť třeba v jiné modifikaci, naleznou svoje místo i v kulturním a sportovním kalendáři pro rok 2013.

A co říci na závěr? Labská stezka o.s. děkuje všem Příchvojanům i obyvatelům Markvartic v čele se starostou Františkem Šolcem za přípravu akce i podporu slavností.

A ještě jedno malé upozornění - další akce Labské stezky je Zamykání Mrliny - v neděli 14.října - tak tedy v 9 hodin u Bučického mlýna - podrobnosti o této akci, fotografie nejen ze slavností, ale i mnoho zajímavostí naleznete i na http://www.gwmrlina.cz.

Jiří Čenovský