Že je ale nutné mít se na pozoru dokazuje nová norma ministerstva vnitra, jenž začala platit od prvního září letošního roku a mimo jiného se zaměřuje především na školská zařízení. Měla by děti připravit na krizovou situaci a možný teroristický útok tak, aby nevznikla zbytečná panika a žáci i zaměstnanci školy věděli, jak se nejlépe v takovémto okamžiku zachovat.

Ředitel Základní školy Komenského Hořice Kamil Vávra o nařízení ví, ale nepovažuje ho za nic mimořádného. „Slyšel jsem o tom, ale já bych to úplnou novinkou nenazýval. My naše studenty na podobné situace připravujeme už dlouho. Celých devět let se učí, co dělat a jak reagovat, když hrozí nebezpečí," vysvětluje ředitel a dodává, že stěžejním bodem nácviku by měl být kurz první pomoci.

„Ten považuji za úplně nejdůležitější, jelikož dovednosti, které se děti naučí, mohou využít doma nebo kdekoliv jinde. Řekl bych, že tato norma je více potřebná ve velkých městech jako například Praha, kde k terorismu dojde spíše než v nějakých malých obcích," upřesňuje K. Vávra.

Rozpačitý z nové vyhlášky je ředitel Základní školy Komenského Nová Paka Milan Schlögl. „Slyšel jsem o tom v televizi a byl jsem tak trochu překvapený. Upřímně si moc nedokáži představit, že v případě teroristického útoku budou děti postupovat podle nějakého nácviku. V tom šoku každý reaguje jinak, každý se snaží zachránit sám," zamýšlí se Schlögl, ale zároveň upozorňuje na důležitost o těchto věcech se žáky mluvit.

„Musíme děti informovat o tom, že toto nebezpečí zde existuje, a připravit je na to, že může nastat," říká ředitel. I na packé škole dvakrát do roka probíhá cvičení, kde se studenti seznamují s tím, jak a kam se v případě hrozícího nebezpečí přemístit.