Ekonomická krize znamená pro tisíce cizinců, kteří přišli pracovat do České republiky, ekonomickou katastrofu.

Lidí, kteří v důsledku krize přicházejí o práci po několika měsících, je dnes v zemi už několik tisíc. Pozve-li cizince fyzická osoba, je ze zákona povinna zajistit mu po dobu pobytu obživu, ubytování, zdravotní péči a ručí rovněž za náklady spojené s jeho vycestováním.

Pro imigranty, kteří přišli o práci, je důležité zejména to poslední. Dluhy doma za ně nikdo nezaplatí, ale firma (obvykle nadnárodní), která jim dala příslib práce, by měla v nějaké míře ručit za to, že je dopraví aspoň domů. Nestane-li se tak, náklady na repatriaci zaplatí stát a postižení se dostanou do počítačového „systému“ evidujícího osoby, jež si v Unii léta neškrtnou. Garantované náklady by mohly být odstupňované podle doby pobytu a limitované např. třemi lety pobytu. Potom by si je cizinec musel uhradit sám.

Agentury: Vyždímat a odkopnout

Většina imigrantů jsou slušní lidé, kteří se snaží svou situaci řešit, jak jen to jde. Práci hledají ale obtížně. Skromné prostředky na obživu a ubytování jim začínají docházet. V nouzi se obracejí i na orgány samosprávy. Není ale důvod k tomu, aby odpovědnost za ně nesla občanská veřejnost, když jediný vnější prospěch z jejich pobytu mají soukromé podnikatelské subjekty. Proto je třeba promítnout požadavek na jejich ochranu do příslušných zákonů. Cizinci ze zemí vyjmenovaných prováděcími předpisy by měli dostávat pracovní povolení obecně na delší dobu, zhruba na tři roky.

Dopad takových ustanovení by byl několikerý. Cizinci by získali při pobytu u nás větší jistotu. Firmy by byly vedeny k podstatně větší odpovědnosti, protože opak by pro ně mohl znamenat vysoké náklady. A tuzemský pracovní trh by byl více chráněn před zlatokopy, kteří si najímají levnou pracovní sílu s tím, že ji mohou kdykoli odkopnout.

Možnost snadno se zbavit náhle nepotřebného zaměstnance umožňuje i ustanovení zákoníku práce o zaměstnávání pracovníků prostřednictvím pracovních agentur, které dělají smlouvy s těmito lidmi tak „šikovně“, že za ně nenesou žádnou odpovědnost, nebo jim dají k podpisu „dohodu“ se slovy: „Když to nepodepíšete, stejně nic nedostanete!“

I tady se nabízí jednoduchá pomoc s podobným efektem: toto nenormální ustanovení zrušit. Neodpovědnosti na straně jedné a zoufalství na straně druhé by rozhodně ubylo.

Zmínili jsme, že pomáhat cizincům postiženým ekonomickou recesí je v občanské rovině nesystémové. Je to však i lidské. Konkrétním lidem umožní i skromný výdělek přežít několik dnů. Na konci roku se však práce hledá těžko.

Má-li kdo možnost takového chudáka zaměstnat, třeba i jen na pár hodin, pomůže mu bez daleko více, než kdyby musel čekat na to, až se nad ním zaměstnavatel či stát smiluje.

Stačí zavolat na číslo 467771170, nebo napsat na info@mostlp.org. Přímý kontakt cizince s vámi rádi zprostředkujeme.

Milan Daniel
Most pro lidská práva
(redakčně upraveno a zkráceno)