Ceny obdržely firmy:
Baumax ČR
Moravské naftové doly Hodonín
Tyco Electronics EC Trutnov
Fakultní nemocnice Hr. Králové
VEBA, textilní závody
DEPRAG CZ a. s.
Federal-Mogul Friction Products,
ŠKODA AUTO
STUEKEN
Farma Tichý a spol.

Idea ocenit firmy, které se nad rámec svého běžného působení aktivně věnují spolupráci s odbornými školami a především jejich studenty, vzešel ze Školské sekce při Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje.

Podpora škol
Firmy nejenže školy finančně podporují, nabízejí studentům praxe a stáže ve svých provozech, ale zvou je i na exkurze či diskuze s představiteli firmy a soustavně je tak vychovávají a připravují na fázi po dokončení studia. Není výjimkou, že studenti stážisté získají i nabídky na pracovní poměr.
Jak soutěž probíhala? Střední školy zřizované krajem prostřednictvím nominačního formuláře označily firmy, které považovaly za ty nejlépe spolupracující a odborná porota skládající se z představitelů Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje z celkového počtu dvaceti nominovaných vybrala 10 nejlepších.

Usnadnění cesty za prací absolventům
„Nesmírně si vážím toho, co firmy v našem kraji pro školy a jejich studenty dělají, protože zvláště pro absolventy je spolupráce škol a firem velmi důležitá," hodnotí předání ocenění hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a dodává, že „studenti díky uvedené spolupráci získávají tolik potřebnou praxi, což má zásadní vliv na jejich následný pohyb na pracovním trhu. Například zdravotní sestry mají stoprocentní uplatnění. Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo i v jiných oborech," dodává hejtman.

Plastiky z hořické sochařské školy
Oceněné firmy obdržely originální plastiky symbolizující sepětí rukou jako gesto ilustrující spolupráci mezi podniky a školami, které pocházejí z dílny Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Firmy ocenění spolu s čestným certifikátem převzaly z rukou hejtmana Lubomíra France, radní pro oblast školství Táni Šormové, předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Libora Pavlíčka a ředitele Krajské hospodářské komory Radka Zelenky.

Aktivní firmy budou oceňovány pravidelně. Podpora je nejvíce potřeba v technických oborech. „Pevně věřím, že oceněním prvních deseti firem, které věnují energii do toho nejdůležitějšího, tedy motivace studentů a jejich přípravu na pracovní život, jsme položili základ tradici úspěšné a respektované akce, která bude nabírat na rozměrech. Naším cílem je, aby všechny zainteresované strany, nejen firmy a samotné školy, ale i rodiče či novináři, začali o problematice přemýšlet a samozřejmě by nás těšilo, kdyby naše snahy podpořili," ilustruje myšlenku celé akce ředitel Krajské hospodářské komory Radek Zelenka.

Technické školství
„Akce se soustředila zejména na technické firmy, protože jejich klíčovým pracovníkům je často mezi 40 – 50 lety, a vzniká tedy značný deficit odborně v tomto směru vzdělaných lidí. Komora se tedy dále bude velmi důkladně zasazovat o podporu zejména technického školství," uzavírá Libor Pavlíček z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.    (tz)