Domácnosti tak mohou lépe likvidovat plasty nebo nápojové kartony.

Svoz směsného komunálního odpadu a třídění papíru, pet – lahví a skla zůstává beze změn.

„Cílem je ekologická šetrnost k životnímu prostředí a snížení množství směsného odpadu," informoval Josef Dlabola.

Barevné pytle si bezplatně vyzvedněte na úřadě. Odpad budou poté obyvatelé vyhazovat v Ústí u hasičárny, v Roškopově naproti KD (kulturní dům), v Karlově u vrchní autobusové zastávky, v Brdě u KD, ve Staré Pace u Normy a u oplocené plochy skladu OÚ u garáží v ulici J. Brože vždy poslední týden sudého měsíce. Více informací na www.starapaka.cz