Během dvou dnů vyrazilo do ulic města dvacet šest skupinek koledníků, kteří se na občany obraceli s přáním požehnaného nového roku a s prosbou o solidaritu s potřebnými. „Děkujeme všem koledníkům, kteří s úsměvem a dobrou náladou žehnali druhým. A také občanům Hořic, kteří s důvěrou vítali tříkrálové koledníky ve svých domovech, věnovali nejen finanční příspěvek do pokladničky, ale také jim darovali drobné občerstvení na doplnění sil při jejich putování. A také panu faráři Filipu Janákovi za poskytnutí zázemí a občerstvení pro koledníky,“ říká Marie Pražáková, vedoucí NZDM PoHoDa, Exit a Relax. Odměnou pro koledníky bylo nejen občerstvení, ale i Tříkrálová peněženka a lístek do kina na film Čertoviny.