Hejtman kraje Lubomír Franc totiž vyhlásil pro Královéhradecký kraj stav nebezpečí, a to z důvodu „spadnutí" elektrické sítě v celé České republice (tzv. blackout). Ve středu brzo ráno tak starostové všech obcí v kraji dostali varovnou SMS o hrozícím blackoutu a cvičení mohlo začít.

Taktické cvičení s názvem „Region After Dark 2015" začalo ve středu ráno a následně byl krajským úřadem vyhlášen stav nebezpečí, kvůli narušení dodávky elektrické energie velkého rozsahu. Výpadek měl trvat minimálně tři dny. Jičínský starosta Jan Malý poté okamžitě svolal Krizový štáb , který měl situaci urychleně řešit. Sešli se tak zástupci hasičů, státní i městské policie, strážců valdické věznice a vedoucí jednotlivých skupin, které řeší různé oblasti, jež je třeba při krizových situacích zabezpečit.

„Cvičný blackout nastal ve tři hodiny ráno a znamenal okamžitý výpadek elektrické energie na celém území republiky," vysvětlila referentka krizového řízení a také tajemnice jičínského krizového štábu Štěpánka Kolcová s tím, že právě štáb, který sám jel v nouzovém režimu za pomoci elektrocentrály, tak řešil náhradní způsob přenosu informací a hlavně postup zabezpečení všech obyvatel.

Veškeré informace a případné požadavky pak Jičín podával prostřednictvím hlášení Krizovému štábu Královéhradeckého kraje. „V rámci cvičení nastal ve středu večer operační skok o osmačtyřicet hodin, proto jsme museli řešit situaci za dva dny blackoutu, a měli jsme za úkol stanovit priority, jako je zásobování potravinami, pohonnými hmotami nebo dodávku vody či potřebných elektrocentrál na výrobu elektrické energie," dodává Štěpánka Kolcová.

V praxi by totiž nefungovaly nejenom obchody a služby, ale ani benzinové stanice, telekomunikační zařízení, tísňové linky, firmy by zastavily výrobu a některé organizace, jako je jičínská nemocnice, valdická věznice či vodohospodářská a obchodní společnost, by se dostaly do nouzového režimu fungování.

Během pátečního dne došlo k postupnému obnovení dodávky elektrické energie a rozhodnutím hejtmana o zrušení stavu nebezpečí bylo cvičení ukončeno.

„Toto cvičení bylo několik měsíců dopředu plánované a kladlo si za cíl prověřit činnost orgánů krizového řízení, od kraje až po samotné obce, zapojení složek integrovaného záchranného systému a vybraných orgánů a organizací a možnosti vzájemné komunikace," říká starosta města a zároveň předseda jičínského krizového štábu Jan Malý, který zároveň dodává, že: „Důležité pro nás je také zjištění, že pro případ jakékoliv krizové situace bude Krizový štáb vědět, jak má jednat a jaké úkoly má plnit v prvních minutách po vyhlášení krizového stavu," doplňuje starosta."

Do cvičení se zapojily všechny obce s rozšířenou působností a více jak 150 dalších subjektů z celého Královéhradeckého kraje. „Ukázalo se, že největší problémy by byly s nedostatkem elektrocentrál, následně pak se zásobováním pohonnými hmotami, pitnou vodou a potravinami," říká hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc s dodatkem, že právě voda a potraviny byly nejčastějšími požadavky ze strany obcí. Na otázku, jak moc je tato krizová situace reálná, odpovídá ředitel jičínských hasičů Libor Zikeš: „Podle dostupných informací by v případě takto velkého výpadku elektrické energie byly schopny naše dvě elektrárny, které se nachází na území Královéhradeckého kraje (Poříčí v Trutnově a Opatovice nad Labem), fungovat v nějakém nouzovém režimu. To znamená, že by měly zabezpečit dodávku energie alespoň částečně, pro nutná zařízení, jako jsou například nemocnice ."