Město plánuje v letošním roce vydat na údržbu tohoto stromořadí zhruba 300 tisíc korun (nepočítaje Libosad a další zeleň ve městě).

Zásahy zahradníků jsou v lipové aleji plánovány průběžně po celý rok včetně údržby travnatých ploch.