Žáci od první do deváté třídy uchvátili diváky svým divadelním projevem, básničkami, tancem i zpěvem. Kdo se nebyl podívat, o hodně přišel, neboť České nebe, Čert a Káča, Spartakiáda, Kopidlenský kozel, básně o Česku, angličtina i němčina a hlavně Sofia absolutně neměly chybu.

Repríza představení se uskutečnila ještě v sobotu 23. června v rámci oslav Kopidlenských slavností. Současně proběhl v celé základní i mateřské škole a školní jídelně den otevřených dveří, kde mohli návštěvníci zavítat do „Kafárny“, vyřešit dějepisný kvíz, zhlédnout prezentace na interaktivních tabulích, zalistovat v dobových dokumentech nebo pracovat na keramickém kruhu. Ale k vidění toho bylo daleko více a dle ohlasů návštěvníků školy se celá akce povedla. Velké poděkování proto patří všem, kteří se na jejích přípravách podíleli.

Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří akci podpořili svojí účastí.

Pavel Berný