Devítiletka přivítala hosty slavnostně vyzdobena, a i když bylo odpoledne deštivé počasí, škola zářila v pestrých barvách. Hosty nadchla nápaditá výzdoba učeben, chodeb i venkovního areálu, pestrý program i vzkazy zdejších žáků.

Každý si mohl novoměstskou oslavenkyni prohlédnout od sklepa až po půdu, zúčastnit se třeba i chemických pokusů, zalistovat v kronikách a zavzpomínat na doby, kdy tu sám seděl ve školních lavicích.