Nejprve došlo na blahopřání jubilantům a následovalo ocenění žen pracujících o turnajích ve stáncích s občerstvením podle množství odpracovaných směn.

65. ročník Volejbalové Dřevěnice si všichni mohli připomenout na promítané fotodokumentaci. Hudbu k tanci i poslechu opět zajišťoval Pavel Šejn.

Jaromír Šimek