Vedle létání draků byla připravena tématická dílnička a nesmělo chybět ani opékání vuřtů. Podmínky pro létání draků nebyly nejlepší, ale přesto se podařilo některé dostat do výšky.