V Nové Pace se v rámci páteční Noci kostelů otevřel kostel sv. Mikuláše na náměstí, kde se mohli příchozí zaposlouchat do koncertu jičínského smíšeného sboru Smetana. Klášterní chrám nad městem nabízel nádherný výhled a upozorňoval na právě probíhající restaurátorské práce. Zpřístupněn byl i kostel ve Staré Pace.