„Členům výjezdového družstva JPOII/1 Libáň přejeme, aby automobilová cisterna řádně plnila svoji nelehkou funkci při zajišťování akceschopnosti jednotky při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí ve spádovém území,“ uvedl starosta Petr Soukup. Libáň získala techniku od jičínských profesionálů. (red)