Proto také jednotlivá zařízení spolupracují s vysokými školami, kopidlenské konkrétně s pražskou Českou zemědělskou univerzitou, katedrou zahradnictví.
Ředitelka zahradnické školy Lenka Nosková nám vysvětluje: „Zpracováváme podklady pro vysokoškoláky. Děti poznávají výzkumnou práci, seznamují se s metodikou.“

„Projekt motivuje naše žáky k vysokoškolskému studiu, seznámí se s výzkumnou prací i se samotným stylem vzdělávání a prostředím,“ míní L. Nosková.

Vedle toho, že se klukům a děvčatům rozšíří obzory, je také samozřejmě přínosem prověření znalosti jazyků. Se svými kolegy ze zahraničí se dorozumívají anglicky nebo německy, což prý není zase tak velikou překážkou. Hosté jsou ubytováni v domově mládeže, v rámci návštěvy si prohlédli Prahu, včera se prezentovali při projektovém dnu přímo v kopidlenské škole a dnes je čeká výlet do Českého ráje.

Ve středu odjíždí domů.