Návštěvníky přivítalo hudbou dámské seskupení Páni z Kolína, následoval barokní tanec s hororovým koncem a program zakončila ohňová světelná šou, doprovázená slovem anděla. Ten varoval před neřestmi světa jako je hamižnost, nenávist, lest, pomluva i lenost a nabádal přihlížející ke konání dobra a k vzájemné lásce.