Dne 7. května 1945 vyrazila z Plzně 23. squadrona 16. obrněné divize 3. armády USA gen. Pattona. Ozbrojená mise pod velením podplukovníka Pratta přijela do Prahy a 8. května pokračovala přes Hradec Králové a Hořice do Lázní Velichovek, kde jednala o kapitulaci německé armády Mitte, která zde měla hlavní velitelství.