Přeci jenom koupání v přírodním rybníku má své kouzlo. V rámci obnovy rybníka bylo za více jak 7 milionů v roce 2009 provedeno jeho odbahnění, nahrazen byl bezpečnostní přeliv, stabilizovány byly břehy rybníka ad.