Iniciátorem každoročního vyhlašování je HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů z. s. ve spolupráci s Muzeem přírody Český ráj z. s. Spolu s dalšími partnery projektu je pak připraven kalendář akcí, který nabízí veřejnosti výstavy, přednášky a exkurze, soutěže, výukové programy pro školy i sportovní akce v přírodě. Součástí nabídky je také péče o keše s náměty o obojživelnících a plazech. Pro všechnu činnost neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je velmi důležitá podpora projektů Královéhradeckým a Středočeským krajem.

Obojživelníci a plazi se tradičně sledují a zkoumají jako herpetofauna dohromady. Přestože se v mnohém od sebe obojživelníci a plazi odlišují, mají i leccos společného. Především to, jak na ně nahlíží člověk. Většinou lidí jsou tito tvorové opomíjeni, přestože jejich početní stavy neustále klesají a to dokonce i v chráněných územích. Někdy jsou nesmyslně hubeni, jsou totiž opředeni scestnými pověrami a mýty. V přírodě mají své nezastupitelné místo, zejména jako součást potravních řetězců.

Problémem u skokana hnědého jsou místa, kde přezimuje, jako jsou vodoteče mezi poli. Tam právě dochází při dešti nebo tání sněhu ke splachování herbicidů a pesticidů s polí. Skokani hnědí následně mají potíže při rozmnožování, jejich pulci jsou málo životaschopní.

Ještěrka zední se vyskytovala dříve jenom u Štramberka v lomu Dolní Kamenárka. V současné době se nachází na několika dalších lokalitách a to i v Praze.

Z evolučního pohledu jejich dávní předci byli i našimi předky. Chceme-li, aby se z nich mohli radovat i naši potomci, měli bychom tyto tvory chránit. Záleží jen na nás, zda budeme respektovat „právo na život“ všech druhů tak, aby zůstaly součástí přírodního a kulturního dědictví.