Stavební úpravy několika ulic začnu v druhé polovině letošního roku.

Radnice chystanou investici nazývá druhou částí třetí etapy regenerace sídliště Husova. Tento projekt se nijak netýká budov, nýbrž ulic, zelených ploch, mobiliáře, chodníků, parkovišť, přeložek plynu a podobně. Půjde o komplexní zásah. Nejvíce se projeví na ulici Kosmonautů a U Stadionu, v nichž dojde k rekonstrukci povrchu včetně parkovacích míst. Výrazně se zlepší také křižovatka v lipách u sportovního areálu. „Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších akcí v rámci regenerace. Zásadní změny lokality v projektu nejsou, kromě úprav v ulici U Stadionu. Podélné stání bude nahrazeno za kolmé," uvedl radní a projektový manažer města Ladislav Brykner.

Rozpočtované náklady jsou patnáct milionů korun a městu se podařilo získat státní dotaci. Ta by sice mohla pokrýt až sedmdesát procent nákladů, nicméně nejvýše lze vyčerpat čtyři miliony, a to ještě navíc do konce roku. Město proto doufá, že se rozpočtový odhad podaří srazit výběrovým řízením, a rovněž musí dotační peníze profinancovat ještě letos. Zbytek investice, který se uskuteční až v roce 2015, už Jičín musí zaplatit ze své kapsy.

„Silnice nejsou na sídlišti nejhorší. Spíš se mi nelíbí parkování. Už jsem se odstěhoval, ale pamatuji si, že navečer je tam tolik aut, že není kde zaparkovat. Také jsem kvůli tomu viděl i pár havárek," uvedl obyvatel Petr, který na sídlišti Husova vyrostl.

Plánovaná část regenerace je sice doposud nejnákladnější, avšak jde spíše jenom o zrnko v oceánu. Obnova sídliště Husova je rozplánována na deset etap, přičemž nyní je na pořadu dne teprve druhá část třetí etapy. První část se uskutečnila v roce 2011. S druhou obytnou zónou, tedy Nové Město – Jih, je město již dále. I tak se do regenerace sídlišť bude muset ještě nalít v řádu desítek milionů korun.