Složení rady:
Starosta Jiří Liška (za ODS)
- První místostarosta Petr Hamáček (za Sdružení pro Jičín)
- Druhý místostarosta Vlastislav Matucha (za Volbu pro město)
- Radní Ladislav Brykner (za ODS)
- Radní Petr Lisý (za VV)
- Radní Jaroslava Komárková (za ČSSD)

 Výsledkem je, že Luděk Havel (za Sdružení pro Jičín) již není v radě. Naopak do ní přibyli Jaroslava Komárková (za ČSSD) a Daniel Novotný (za TOP 09). Již tak „duhovou" jičínskou koalici ODS, Sdružení pro Jičín, TOP 09, Věcí veřejných a Volby pro město tudíž rozšířila ČSSD.

Peripetie začala tím, že zastupitel Miroslav Matějka (za SPOZ) podal již poněkolikáté návrh na odvolání Luďka Havla a místostarosty Petra Hamáčka (oba za Sdružení pro Jičín). Opoziční hlasy nabývaly na síle. Pokus by mohl uspět a tím by došlo k rozkladu rady, protože by v ní zbyli čtyři členové, což pro usnášeníschopnost nepostačuje.

Zrodil se plán
Řešení se při zasedání pokusili nabídnout nejprve zastupitelé za ČSSD (Josef Dvořák a Jaroslava Komárková). Oznámili, že mají zájem o vstup do rady. Na tento podnět zareagoval Luděk Havel. Uvedl, že je ochoten odstoupit, pokud to bude znamenat větší stabilitu rady.

Tak se zrodil postup: Nejprve dovolba Jaroslavy Komárkové, následná rezignace Luďka Havla a posléze dovolba radního Daniela Novotného. Ten by v radě reprezentoval TOP 09 namísto Tomáše Frýby, který na počátku léta rezignoval. Toto šachování bylo po dvou tajných volbách nakonec úspěšné. Poté zastupitelé přistoupili k hlasování o odvolání místostarosty Petra Hamáčka, v tomto případě však návrh opozice pohořel.

Uklidnění?
„Gratuluji kolegyni Komárkové ke zvolení," prohlásil Luděk Havel po první dovolbě a po své rezignaci. „Je to krok k uklidnění rady, takže věřím, že pan Novotný bude též zvolen. Pokud tomu tak nebude, je to velká prohra současného zastupitelstva."

Daniel Novotný, který na zasedání nebyl přítomen, zvolen byl, získal 11 hlasů. To sice těsně stačí, ale Jaroslava Komárková jich obdržela mnohem více – 18. Pro odvolání místostarosty se našlo pouze osm zastupitelů.

Strůjce obou návrhů odvolání, Miroslav Matějka, je s výsledkem nespokojen. „Místostarosta Hamáček ve funkci setrval, což je výsměch občanům, protože činí opak, než co sliboval. Obávám, že tu budou opět veřejné zakázky zveřejňované na serveru, který provozuje strana „starostové", další zbytečné nákupy pro úřad, „projídání" peněz nebo podobné věci."