Železivec horolezci znají, možná mu ale tak neříkají. Ano, jsou to ty hnědé chyty, za které rádi berou, protože jsou spolehlivé a pevné.

Náhoda?
Ono dobrodružství začalo tím, že si kdosi vymyslel udělat u Všeně velké wellness středisko. A tak na té louce byl archeologický průzkum. Ejhle objev! Kanál, zbytky stavby domu, struska a mnoho dalších nálezů. Tady se tavila železná ruda. A pak ještě na mnoha místech v Českém ráji. Hlavně v 15. až 17. století.
Wellness za miliardu se nekonal, ale k objevu z roku 2008 pozvali geofyziky a další odborníky. Dělala se rentgenová analýza i jiná laboratorní zkoumání, které mimo jiné umožnilo datovat.

Odborníci se radovali, když našli hnojiště. Tam pro ně bylo informací nejvíc. Hledalo se v písemných pramenech. I třeba v místních názvech jsou obsažena slova jako železo. Úžasné dobrodružství bádání. Objevování dalších nalezišť, ale hlavně pecí. Například v Rovensku byla opravdová vysoká pec. Dokonce i vápenka.

Historické souvislosti. Samozřejmě Valdštejn. Když válčil, potřeboval železo. Ukončení téhle činnosti váže se i ke konci života vévody.
Pro laiky nečekané souvislosti. Topilo se dřevěným uhlím. Součástí huti byly milíře. Musela tu být voda. Hodně vody. I dřeva hodně. Kde se bralo? Splavovalo z hor. Kdo u pece pracoval? Taviči, hutníci? Známe ty názvy v jiných souvislostech. Pan doktor dokonce mluví o možnosti pokusné tavby.

Na padesát posluchačů seznámilo se s další zajímavostí. Vidělo, jak se prolínají a doplňují různá lidská konání a odbornosti. Jak by jedna bez druhé byla jen poloviční. Je úžasné, kterak laboratoř dovede z odebraných vzorků určit stáří. Jak historici k danému konání najdou další souvislosti a zdůvodnění. Nebo naopak.
Je skvělé, že Jičínská beseda tyhle zajímavosti lidem odkrývá.    Bohumír Procházka