Již tradičně se v Osenici na jaře každoročně koná festival českého a slovinského sborového umění Foerstrova Osenice, kterého se účastní i slovinské pěvecké sbory. Marc si prohlédne budovu místní školky a školy a rovněž pro něj bude připravena prohlídka památníku Foerstrova rodu v Osenicích, do nějž patří i Antonín Foerster, slovinský národní skladatel a hudební pedagog.

Pamětní desku na jeho rodném domě obci věnovalo slovinské velvyslanectví a jejího odhalení se zúčastnil i slovinský sbor Tabor z Lokve. Na znamení přátelství země s touto malou východočeskou vesničkou pak byla v roce 2005 vysazena Lípa přátelství slovinského a českého lidu a téhož roku na podzim občané obce Dětenice v čele se starostou obce Radomírem Vališkou zasadili ve slovinské obci Lokev Lípu česko- slovinského přátelství.