Prvním projektem byla v roce 2016 výklenková kaplička Nejsvětější Trojice, postavená před 290 lety, v roce 1727. Byla v havarijním stavu a socha byla uložena v depozitáři. Celková oprava byla financována z dotace Ministerstva zemědělství ČR a z rozpočtu obce. Obec Bukvice dala upravit také prostranství kolem kapličky.

Druhý projekt se týkal restaurátorských prací na zapsané kulturní památce – pískovcovém barokním sousoší Kalvárie z roku 1740. V roce 2004 byla odcizena socha sv. Jana Evangelisty. Restaurátorské práce v roce 2016 byly hrazeny z dotace Ministerstva kultury ČR a z rozpočtu obce. Bukvické zastupitelstvo schválilo zhotovení kopie sochy sv. Jana Evangelisty, aby bylo sousoší Kalvárie kompletní. V měsíci červnu bude dílo dokončeno.

Obě památky budou po celkových rekonstrukcích představeny 13. května o bukvické pouti. Bukvice slaví v letošním roce 690 let od první písemné zmínky (12. března 1327). A výročí má i pozdně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého postavená před 250 lety (v roce 1767). Od roku 2004 je v majetku obce Bukvice. Kromě poutní mše v měsíci květnu slouží kostelík ke koncertům, svatebním obřadům, křtinám, ale i smutečnímu rozloučení.

V březnu letošního roku byly zahájeny kamenické práce na pomníku ve Křelině, který v r. 1928 vytvořil sochař K. Stuchlík. Jedná se o pomník padlým v letech 1914 – 1918 se jmény vojáků vytesanými v žulové desce.

V roce 2018 bychom chtěli v restaurování památek pokračovat. Zpracovává se restaurátorský průzkum a záměr na zapsanou kulturní památku, sochu sv. Jana Nepomuckého v Bukvici. Jako poslední nám bude zbývat kamenný kříž ve Křelině.

Eliška Formanová