Svatostánek dostal novou střechu i vybavení interiéru a obec za investici zaplatila přibližně 280 tisíc korun. „Smuteční obřady se tam konaly čím dál častěji a už to jednoduše nebylo důstojné. Do oprav a následného úklidu se samozřejmě zapojili i obyvatelé obce, za což jim patří poděkování. Bez nich by to zkrátka nešlo," uvedla starostka Pavlína Kaprasová.

Pro příští rok vesnice chystá dvě investice. U obou se vyskytly problémy, které je potřeba vyřešit. První akcí je položení potrubí pod strž pro zachycování stékající dešťové vody a s tím spojené rozšíření volnočasové zóny. Vedení Bačalek nyní čeká na udělení stavebního povolení od libáňského úřadu. Do té doby není možné požádat o jakoukoli dotaci. Náklady by se pohybovaly okolo půl milionu korun.

Dále vedení obce plánuje opravu božích muk. Starostka vyjádřila rozčarování, protože krajský úřad vyhlásil dotační tituly toto pondělí a zájemcům ponechal na vypracování žádostí pouze jeden měsíc, přičemž lhůta dříve bývala třikrát delší. Bačalky se však připravují dlouhodobě, takže šibeniční termín prý stihnou. Odhad nákladů je 400 tisíc.