V případě první z nich musíte podat přihlášku do konce března, u druhé, na níž budete přijati bez přijímacího testu, si můžete počkat až na konce srpna. Technická univerzita nabízí bakalářský cyklus, zemědělská škola také a navíc i navazující magisterský.

Výuka bude probíhat v prostorách jičínského zámku a v budově I. ZŠ. Šéf odboru školství Miroslav Kazda poukázal na to, že se podmínky v brzké době zlepší. Z Valdštejnského paláce se totiž brzy vystěhuje finanční úřad. Město chce uvolněné místnosti zrekonstruovat a nabídnout je vzdělávacím účelům.

„Je již zpracována projektová dokumentace na úpravu těch prostor pro studium. Zde bych zdůraznil, že při sestavování dokumentace byl brán hlavní zřetel na to, aby se prostory uvedly do původního stavu," řekl Miroslav Kazda. V rozpočtu města je rezervována částka jeden milion korun.

Absolventka Technické univerzity Oldřiška Kašíková zavzpomínala na studium v Jičíně. V roce 2005 byla členkou vůbec prvního imatrikulačního ročníku podnikové ekonomiky. Doba to byla „dřevní". „Bylo to chaotické a někdy i velmi zmatené. Z toho důvodu někteří přednášející byli k nám shovívaví a trochu i slevili, ale na druhou stranu, docházelo k situacím, že studenti i přednášející přijeli a nebyly otevřeny třídy. Ani nebylo možné sehnat odpovědného člověka, který by odemkl," napsala nám Oldřiška Kašíková. Zkrátka i zde platilo, že každý začátek je těžký.