„Nyní probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení," vysvětluje Martina Götzova, mluvčí Královéhradeckého kraje. Götzova zatím pevný termín dokončení neslibuje, hotovo by ale mohlo být do roku 2020.

Na počátku dvacátých let by se tak v centru Jičína mohla výrazně snížit intenzita dopravy. „Nyní je dopravní zatížení v lipách v průměru přes sedm tisíc vozidel denně, po dokončení obchvatu odhadujeme snížení na čtyři až pět tisíc," říká Martin Duczynski, vedoucí odboru dopravy na jičínském městském úřadě.

Podrobnosti stavby, jako ošetření vlivu na životní prostředí, určí podle Götzové až dokumentace pro stavební povolení.

Právě tato část bude asi nejvíce zajímat obyvatele severní části Valdic. Ti už v minulosti varovali před nárůstem hluku a přerušením vodních toků a požadovali, aby se přeložka na semilskou silnici napojovala dále od Valdic.

Autoři petice, tři obyvatelé valdické Severní ulice, celkově zpochybňují přínos, který má spojka přinést i Valdicím. Projekt navíc podle nich opomíjí, že je plánovaná též výstavba obchvatu blízké Železnice a že se mohla přeložka z hradecké silnice napojit na železnický kruhový objezd. „Od přeložky očekávané snížení intenzity provozu středem Valdic nemusí být nijak výrazné. Doprava ve směru Semily – Jičín osobními vozy a pro potřeby Valdic, zejména místní věznice, jakož i autobusová doprava, bude dál středem obce. Hlučnost se naopak zvýší provozem na dvou kruhových objezdech vedle sebe na okraji Valdic. Tedy přínos pro střed obce bude sotva pozorovatelný," uvádějí petenti.

„Navíc (kromě hluku a vibrací, pozn. red.) se občané Valdic cítí ohroženi možností ztráty vody ve svých studních v důsledku projektovaného zářezu v místě bývalého hřbitova věznice, kde zdroj vody obce vystupuje k povrchu a pole jsou meliorována," píše se v textu z roku 2008.
Členy petičního výboru se nám bohužel nepodařilo kontaktovat, aby sdělili, co se od té doby změnilo.

Silnice už se ale posouvat nebude: „Trasa i napojení, se kterými se dosud počítá, jsou ekonomicky i technicky výhodné," uvádí Götzová.
Naopak rozhodnuto ještě není o protihlukové bariéře.
„Součástí projektu bude i hluková expertiza, která určí případnou ochranu," říká mluvčí. S krajem v minulosti jednalo i město Valdice. Podle starosty Zdeňka Žurka prý naposledy před dvěma lety. „Od té doby nic nového nevím," říká Žurek. V poslední době totiž projekt zdržoval výkup pozemků.
Jičínská mluvčí Magdaléna Doležalová nám nyní potvrdila, že město jedná s dvěma posledními vlastníky.
Vliv na faunu
Dalším sporným bodem plánu je možný negativní vliv na faunu. Místní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky upozornila na to, že silnice bude blízko rybníku Obora, kde žije zejména ropucha obecná. Ochránci přírody navrhli, aby byla silnice vybavena bariérami a podchody pro žáby a další živočichy. I to bude předmětem dokumentace ke stavebnímu povolení. Zpráva o vlivu projektu na životní prostředí navrhuje suchý podchod poblíž lesa Obora a případně omezení rychlosti nebo instalaci výstražných značek.

Zpráva naznačuje i to, že by se zábrany daly v případě velkého úhynu živočichů nainstalovat zpětně po dostavění silnice.
Nová silnice má začínat u kruhového objezdu u podniku Continental a směřovat přímo na sever. Protne silnici III. třídy z Valdic do Studeňan a napojí se na vozovku z Jičína do Semil, a to na severním okraji Valdic.
Náklady na stavbu přesáhnou odhadem sto milionů korun.     Michal Zikmund 

Ke článku je připojena fotogalerie z jednání na Obecním úřadu Valdice o obchvatu před šesti lety.