„Měli bychom zde objevit pravěké sídliště patrně ze starší doby bronzové. Musíme získat více nálezů, abychom mohli tento předpoklad potvrdit,“ říká mezi poryvy větru nedaleko valdické věznice archeolog Radek Novák. „Po skrývce budeme tvořit násypové těleso a provádět zářezy. Musíme přivést asi 40 tisíc kubíků materiálu,“ popisuje dvouletý projekt stavbyvedoucí Daniel Jerie.

Práce mají být ukončeny do zimy příštího roku s tím, že na jaře roku 2021 dojde jen ke kosmetickým úpravám. „Uvidíme, jak dlouho bude trvat průzkum archeologů, jinak neočekáváme žádný problém,“ dodává Jerie ke stavbě za necelých dvě stě milionů. Severovýchodní obchvat města bude začínat na kruhové křižovatce v Robousích. Odtud bude nová komunikace mířit na Valdice, obejde zdejší trestnici a před Těšínem se napojí kruhovou křižovatkou na silnici druhé třídy na Lomnici nad Popelkou a Semily.

Obchvat vyvede mimo Jičín tranzitní dopravu, která nyní přetěžuje ulice v centru. U Robous vznikne ještě jedna kruhová křižovatka s podchodem pro pěší a cyklisty, komunikace mezi Studeňany a Valdicemi bude přemostěna.