Vyřeší se tím nejen plynulost tranzitní dopravy, ale i zchátralá přemostění a nová řešení křižovatek, které jsou nyní nebezpečné. Zhruba čtyřkilometrový úsek bude navazovat na současný čtyřpruh mezi Úlibicemi a Robousy. V současné době se směrem na Mladou Boleslav silnice I/16 opět zužuje a míjí nepříjemná připojení z centra Jičína.

„Zvlášť ve špičce je obchvat přetížený. Čtyřpruh přinese uvolnění a zrychlení dopravy, která nyní u Robous směrem na Úlibice zpomaluje. V tom pro nás bude hodnotný, a nejen v tom,“ říká starosta Jičína Jan Malý.

Přínosem bude i výměna dvou mostů přes řeku Cidlinu a železniční trať do Nymburka, které jsou ve špatném technickém stavu a z hlediska bezpečnosti provozu zejména proměna dvou rizikových křižovatek. Nebezpečné je zejména odbočování vlevo z Popovické ulice směrem od centra města. Mimoúrovňová křižovatka má snížit počet dopravních nehod a zrychlit dopravu ve směru Poděbrady a Mladá Boleslav.

„Sledujeme to, ŘSD nás informuje, naposledy jsme jednali o napojení a rampě z Popovické ulice směrem na obchvat,“ potvrdil Jan Malý.

Další nepříjemná křižovatka je nedaleko u Moravčic, kde se v budoucnu již na hlavní silnici nebude dát najet. V současné době se pracuje na propojení Konecchlumské a Hradecké ulice a napojení na průmyslovou zónu, respektive na obchvat poblíž Robous.

„Naše podmínka je, aby se při stavbě čtyřpruhu udělal i podjezd z Konecchlumské ulice do Moravčic. Na obchvat se tam už nebude dát vjet a tím se to definitivně vyřeší,“ doplnil starosta.

Stavební práce na zkapacitnění úseku by měly trvat zhruba 40 měsíců. Otázkou je, kdy se k nim přistoupí. Termín v současné době nechtějí zástupci ŘSD předjímat.

„Zatím se záměrem zabývá centrální komise, optimalizuje se a hledají se varianty řešení. Je to náročná stavba technicky i finančně a je třeba vyvážit způsoby řešení a cena. Projekt začneme připravovat, jakmile projde komisí, teprve potom se může idea zhmotnit. O zásadní změny se nejedná, jde spíše o související drobnosti, různá připojení nebo rampy a zpracování oponentních stanovisek,“ vysvětluje Ivan Vrabec z krajské pobočky ŘSD v Hradci Králové.

O zlepšení situace na obchvatu se hovoří řadu let, stejně jako to bylo v případě obchvatu Nové Paky. Tam však již běží stavební práce na plné obrátky, což řidiči výrazně pocítí letos v létě, kdy se bude napojovat na stávající hlavní tah.

„Nejprve počítáme s pracemi u Vidochova, kde budujeme novou okružní křižovatku a přilehlá ramena okolních komunikací. Provoz bude řízen světelnou signalizací a jezdit se tam bude po polovině vozovky,“ upřesnil Jiří Pöschl ze společnosti Porr.

Obě stavby jsou součástí strategie na kompletní rekonstrukci silnice I/16, která by se tak měla přiblížit požadavkům současné dopravy a plynule navazovat na plánovaný úsek D35 mezi Hradcem a Úlibicemi a ve vzdálenější budoucnosti pak dále směrem na Turnov a Liberec.

Úsek D35 mezi Sadovou a Hořicemi na Jičínsku ŘSD začalo stavět loni v listopadu, hotový má být do konce roku 2025. Úsek z Hořic do Úlibic u Jičína a obchvat Úlibic by chtělo začít stavět v roce 2025 a otevřít v roce 2028.