Radnice též ujistila, že naslouchá stížnostem od občanů, kteří se zastávají sadu okrasných jabloní v prostřední části oblasti. Projekt původně předpokládal, že tato štěpnice bude odstraněna a nahrazena jinými ovocnými stromy. Důvodem byl špatný stav jabloní, s čímž však kritici nesouhlasí.

Vyškrtnutí štěpnice z plánu není jednoduché v tom smyslu, že evropská a státní dotace je schválena na projekt jako na celek. Příspěvek pokryje 85 procent z celkových nákladů 5,03 milionu korun. Je tedy jasné, že město o dotaci nechtělo přijít. Jak ale naznačil radní Ladislav Brykner, vyjmutí štěpnice z projektu je v jednání.