Od září 2018 se bude tato povinnost vztahovat i na tříleté děti, od roku 2020 dokonce na dvouleté. Právě tyto skutečnosti s přihlédnutím k demografickému vývoji vedly jičínskou radnici k rozhodnutí postavit nový pavilon v areálu Mateřské školy Máj.

Vítězná společnost architektonické soutěže aP6PA – Architects, s.r.o. navrhla jako řešení nízkopodlažní budovu rozdělenou do čtyř „prstů"; v jednom z nich bude v patře umístěno i zázemí pro vedení školky. Součástí stavby za zhruba 45 milionů bude parkoviště a přístupové komunikace.

Zahájení výstavby mateřské školy včetně infrastruktury se předpokládá v roce 2018, dokončení do roku 2020. Město bude na realizaci hledat prostředky z dotačních programů, které by mohly pokrýt až 90 procent nákladů.

ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DĚTÍ ROSTE

Důvodů pro navýšení kapacit pěti mateřských škol v Jičíně je ale víc. Ve městě přibývají nové byty a počítá se i s budoucí zástavbou v lokalitách Nové Město, Holínské předměstí nebo v areálu bývalých kasáren. Roste i zájem rodičů, kteří dojíždějí do Jičína za prací a chtějí své dítě umístit v jičínských školkách. 

Podle místostarosty Petra Hamáčka je nutné do budoucna počítat i se snížením počtu dětí ve třídách až o čtyři místa. „Vliv na počet míst bude mít i novela školského zákona, která od září nově zavádí povinnou „předškolní" docházku a nárokové přijetí čtyřletých dětí s trvalým pobytem v obci," vysvětluje letošní změny vedoucí odboru školství Miroslav Kazda.

Jičín také počítá v horizontu pěti let s uzavřením staré budovy MŠ Větrov, která je ve špatném technickém stavu a město do ní nechce dále investovat.

Téměř sedmnáctitisícový Jičín má v současné době pět mateřských škol s kapacitou 611 dětí. V roce 2015 zprovoznil na Větrově novou budovu mateřské školy se stovkou míst za 42 milionů korun. „Z pohledu demografického vývoje a novely školského zákona by mělo být navýšení kapacity ve školkách přístavbou u Máje dostačující," míní Miroslav Kazda.

NÁCHOD A TRUTNOV MAJÍ MÍSTA DOST

V Náchodě se umístění dvouletých dětí do mateřských škol řešilo už v předchozích letech.
„Už v minulém roce měli rodiče značný zájem a mateřské školy se na to připravovaly. Po loňském zápisu jsme měli ve školkách několik míst volných, proto ani letos neočekáváme, že by měl nastat nějaký problém," uvedl vedoucí odboru sociálních věcí a školství Pavel Schuma. Dodal, že všechny školky zatím nesplňují požadované parametry pro příjem takto malých dětí, a někde proto budou nutné organizační a jiné drobné změny.

„Každopádně máme školky, kde je možné dvouleté děti umístit," potvrdil Schuma. Mluvčí náchodské radnice Nina Adlof doplnila, že počty přijatých dětí i volných míst budou známy až po květnových zápisech.

Mateřské školy v Trutnově jsou na tom aktuálně kapacitně dobře. „Máme ve městě k dispozici jedenáct školek a v jedné z nich, v Horské ulici, je nyní kapacitně ještě půltřídní rezerva," informovala ředitelka MŠ Trutnov Vladimíra Priputenová.

„Povinnost přijímat dvouleté děti bude platit až od roku 2020, ale už teď bereme do nového školního roku od září děti, kterým budou tři roky v prosinci. Když je místo, přijmeme i ty, které se narodily v lednu nebo v únoru," dodala. Mateřské školy se musí především připravit na změnu, která je čeká už od září, a to je povinná předškolní docházka. „Ta s počtem dětí ve školkách určitě hodně zahýbe," upozorňuje Vladimíra Priputenová.