Odhadované náklady na pátou etapu jsou 13,88 milionu Kč, ale jde o rozpočtovaný údaj před výběrovým řízením. Dotace může pokrýt polovinu z uznatelných nákladů, její maximální výše je však 6 milionů. Aktualizaci páté etapy zpracovala firma Projektservis s.r.o. a následně byly tyto změny autorem deseti-etapového projektu regenerace, Urbanistickým střediskem Brno, spol. s.r.o., zapracovány.

Regenerace má deset etap a od počátku byla koncipována jako dlouhodobý projekt, který má zlepšit nejen vzhled, ale i kvalitu života místních obyvatel. Investice se týká cest, zeleně, mobiliáře (laviček, odpadkových košů), odpočinkových zón, ploch pro odpadové nádoby a v neposlední řadě parkovacích míst. Počítá se s navýšením jejich počtu o 30 a také s revitalizací parkovacích ploch.

Pátou etapu nelze přiřadit ke konkrétní části jičínského sídliště Husova, průřezově se totiž zabývá jeho celým územím.