Smyslem projektu bylo přizpůsobení se novým trendům ve využívání ICT ve výuce, získání zkušeností v práci s dotykovým zařízením. Projekt přinesl zprostředkování zajímavých aplikací a zvýšení motivace k učení. Škola získala díky projektovým penězům třináct tabletů, které využívají vyučující ve výuce a pro přípravu na výuku.

Projekt tvořila celá řada seminářů pro pedagogy, pro vedení školy a školní ICT metodiky. Témata jednotlivých školení byla zaměřena na pokročilejší využívání interaktivních tabulí, jejich propojení s tabletem a využívání cloudových nástrojů.

Některá školení probíhala prezenční formou v odpoledních hodinách v prostorách školy, další pak formou webinářů.

Výstupem projektu bylo společné setkání s kolegy z dalších škol, vzájemné prezentace vybraných aplikací a jejich recenze. V samotném závěru projektu se zástupci naší školy zúčastnili konference v Hradci Králové.

A co říci na závěr? Smysl projektu byl naplněn. Děkujeme pedagogům i partnerské firmě.    Jaroslava Kopecká