Školní obědy zdarma dostává v kraji v rámci projektu Obědy do škol celkem 430 dětí ze sociálně slabých rodin. Podle hejtmana Jiřího Štěpána je však školáků, kteří by potřebovali potravinovou pomoc, v kraji daleko více. Odhady hovoří až o 2800 dětech, což jsou asi čtyři procenta všech dětí ve věkové kategorii od tří do patnácti let. „Pro tyto děti bychom mohli dělat víc,“ řekl v úterý hejtman.

Kraj zažádal na projekt obědy do škol o 6,3 milionu korun, vyčerpá z nich ale jen třetinu.

Projekt ministerstva práce a sociálních věcí v Královéhradeckém kraji běží druhým rokem. Je striktně anonymní, takže nikdo neví, které dítě bezplatné obědy dostává.

„Máme na něj kladné odezvy, ale bylo by potřeba, aby i zřizovatelé škol k projektu přistupovali aktivně. Myslím, že tam jsou ještě rezervy,“ uvedl Jiří Štěpán. Obědy do škol v letošním roce fungují v 73 školních zařízeních.

Hejtman osobně apeloval na zřizovatele základních a mateřských škol, aby se do projektu zapojili, kraj je navíc připraven poskytnout jim metodickou pomoc. Včera řekl, že pokud se do toho ředitelům škol nechce, najdou si výmluvy, proč to nejde.

„Je to ale nevyužitá příležitost,“ upozornil.

Zajištění pravidelné kvalitní stravy ve školních jídelnách podle odborníků pomáhá upevňovat zdravé stravovací návyky a umožňuje dětem osvojit si pravidla stolování. Má pozitivní vliv na jejich docházku i prospěch. Děti, kterým rodiče obědy neplatí, odcházejí většinou hned po vyučování domů.

„Znám případ chlapce, který bydlí s matkou samoživitelkou na ubytovně. Po škole chodil domů a odpoledne trávil na ulici. Teď, když chodí na obědy, zůstává i ve školní družině. Zlepšily se jeho vztahy se spolužáky a díky tomu zmizela jeho agresivita. Takže to rozhodně má smysl,“ dodává hejtman.

Seznam dětí, které splňují podmínky zapojení do projektu, má na starosti úřad práce, který o něm také informuje rodiče. Projekt kryje náklady na stravné v plné výši. V základních školách je to jeden oběd na den a v mateřských školách jeden oběd a dvě svačiny. Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

V Česku existuje i projekt Obědy pro děti, který vede nadace Women for Women.