„Naše" Hořice mají dovětek „v Podkrkonoší". Nejen tím se liší od jiných obcí či sídel s názvem Hořice, které najdete v okresech Blansko, Český Krumlov, Pelhřimov, Plzeň-jih či Tábor, nebo od Hořovic v okrese Beroun, s nimiž si Hořice mnozí pletou. Na žádném z těchto míst, ale pouze v městě Hořice v Podkrkonoší a jeho bezprostředním okolí najdete hořický pískovec a také řadu výrobců sladké pochoutky, kterou jsou hořické trubičky.

Věhlas města

Na oplatkové dobrotě si lidé pochutnávají již přes 200 let od roku 1812, kdy podle legendy jejich recept přinesl do Hořic francouzský voják. Zato kámen, zvaný pískovec, vznikl v našem kraji před miliony let na dně mořském. V blízkosti jeho dobývání a zpracování byla před 130 lety v roce 1884 otevřena hořická sochařsko-kamenická škola. Tam dosud učí kámen i mluvit. Mluvit takovou řečí, která potěší vnímavého diváka. Mnoho soch z „našeho" pískovce již bylo vytesáno. Jsou ozdobou nejen Hořic – města kamenné krásy –, ale také Prahy či jiných měst.

Spočítat všechny sochy, zhotovené z hořického pískovce a instalované nyní i v Praze, je nesnadné. Stejně nesnadné je chtít spočítat, kolik hořických rodáků či příznivců města Hořice v Podkrkonoší nyní v Praze žije.

Vždyť každoročně přicházejí do pražských škol nejrůznějšího zaměření noví studenti a někteří z nich jsou pochopitelně také z Hořic. Hlavní město stále nabízí uplatnění mnohým profesím, a tak není nic neobvyklého hledat vhodné zaměstnání právě zde. Přijít do nového prostředí neznamená zbavit se vzpomínek. Naopak, právě v takové situaci se vybavují i ty hluboko ukryté a často nejkrásnější, spojené s pojmy domov, přátelství, láska…

Vznik spolků

Začátkem minulého století, tedy již před více než sto lety, začala v Praze vznikat krajanská sdružení, spolky či kroužky rodáků různých měst. O tom, že i rodáci z Hořic se v té době začali v Praze pravidelně scházet, svědčí zpráva v novinách „Hořický obzor" z 15. prosince 1906. Teprve v roce 1930 však byl pod č. XXII/1785 spolkového katastru řádně zaregistrován „Kroužek rodáků a přátel města Hořic v Podkrkonoší a okolí v Praze". V období mezi světovými válkami v něm působila řada známých a vlivných osobností, které na „své" Hořice vždy pamatovaly.

Po válce, v březnu 1953, se kroužek „dobrovolně" rozešel, ale roku 1954 byl ustaven „Regionální vlastivědný kroužek Hořice v Podkrkonoší", který později působil v rámci Pražské informační služby. V roce 1991 došlo ke změně zákonů a Pražská informační služba přestala vlastivědné kroužky podporovat.
Dosavadní vlastivědný kroužek města Hořic byl proto pod názvem „Spolek rodáků a přátel města Hořic v Podkrkonoší v Praze" zaregistrován 27. 5. 1992 jako občanské sdružení. S účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je od 1. ledna 2014 spolkem, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (oddíl L, vložka 3427, IČ 017 71 965). Je dobrovolným, neziskovým a nepolitickým spolkem sdružujícím lidi, mající vztah k městu Hořice v Podkrkonoší. Pořádá přátelská setkání spojená s přednáškami, besedami či jinými akcemi. Při besedách je pozornost věnována nejen minulosti města, ale i jeho přítomnosti a budoucímu rozvoji.

Srdečně zveme mezi nás všechny, kteří mají vztah k městu Hořice a jeho malebné krajině pod horou Zvičinou. Věříme, že přijdou nejen ti, kteří v Praze žijí, ale i ti, co hlavní město České republiky v den schůzky pouze navštíví.   Jiří Šulc, předseda spolku

Plánované besedy spolku v roce 2014
Setkání se uskuteční v salónku restaurace U Vodárny na adrese: Korunní 972/75, Praha 3 – Vinohrady. Salónek má samostatný vchod z boční Nitranské ulice. V blízkosti je zastávka tramvajových linek č. 10 a 14 Vinohradská vodárna.
Případné změny a upřesnění programu budou vždy oznámeny na předchozí schůzce a také na webových stránkách města Hořice (www.horice.org). Emailová adresa spolku je: spolek.horice@seznam.cz. Zájemci mohou požádat o informace ohledně chystaných akcí.
V tuto chvíle spolek plánuje setkání s následujícím tématy:
18. března 2014 – Rok 2013/2014 v Hořicích z pohledu vedení města
29. dubna 2014 – Základní umělecká škola Hořice
27. května 2014 – Hořická invalidovna – historie a současnost
14. října 2014 – Občanská poradna a sociální služby v Hořicích
11. listopadu 2014 – Perníkářství na Hořicku [a Perníková chaloupka]