Včera poprvé se v Hradci Králové setkala hodnotitelská komise krajského kola Vesnice roku. Usedli v ní zástupci vyhlašovatelů i starostové – Aleš Krátký ze Sovětic, vítězné obce krajského kola Vesnice roku 2014, a Martina Berdychová, poslankyně Parlamentu ČR a zastupitelka Královéhradeckého kraje.
„Je to pro mne velká čest a současně nesmírná odpovědnost," říká někdejší starostka Holovous na Jičínsku, pod jejímž vedením obec získala vavříny krajských vítězů už v roce 2013 a druhé místo v celostátním kole.

„Pro porotce není snadné vybrat ty nejlepší z nejlepších. Ale každé takové ocenění má velký smysl. Motivuje obyvatele vesnice k soudržnosti a současně prezentuje na veřejnosti, že na venkově stojí za to nejen bydlet, ale především žít," dodává.

A jaké jsou důvody, které před lety vedly také Martinu Berdychovou k tomu, aby se trvale usadila v roubence po své babičce v maličké obci Holovousy?
„Lidé na venkově jsou často bohatší svými vztahy, víc drží pohromadě a pomáhají si. Nečekají, že stát či mecenáši za ně něco vyřeší. Místo zbytečných řečí jdou a udělají, co je ve vesnici potřeba. Život tu není anonymní, a to mi vyhovuje."

Do letošního souboje o titul Vesnice roku v Královéhradeckém kraji postoupilo 17 obcí. Z okresu Jičín – Dobrá Voda u Hořic a Konecchlumí, z okresu Trutnov – Suchovršice a Zlatá Olešnice, dvě obce z Rychnovska – Pohoří a Semechnice, čtyři z okresu Náchod – Bezděkov nad Metují, Božanov, Vlkov, Žďár nad Metují a sedm obcí z Hradecka – Kratonohy, Lovčice, Nepolisy, Prasek, Pšánky, Roudnice, Stračov.

„Mnohé nejsou v soutěži nováčky, v minulosti získaly některá z ocenění, např. obec Nepolisy je držitelkou Zlaté stuhy Vesnice roku," upřesňuje předsedkyně komise Martina Berdychová.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v těchto oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Krajská komise rozhodne o držiteli Zlaté stuhy do 30. června letošního roku. Vítěz postupuje do celostátního kola, v němž budou vyhodnocena první tři místa.

Jičínsko má snad nejnižší účast v historii soutěže. Přitom například v roce 2013 bojovalo o titul sedm obcí. Byla mezi nimi Bystřice, Dobrá Voda, Dřevěnice, Holovousy, Kovač, Třebnouševes a Libuň. „Není k tomu nakloněna situace," odůvodnila letošní absenci starostka Libuně Helena Červová. Řada obcí poukazuje na nadměrné papírování, které je spojeno s prezentací a spokojena není ani s verdiktem. „Porota se ani nepodívala na místa, která jsme chtěli ukázat. Rozhodla od stolu, a to se nám nelíbí," konstatoval jeden ze starostů.    (jl,kov)