Hovoří se v ní o tom, že loni registrovala o poznání více čtenářů než předloni. Zatímco v roce 2016 jich bylo 3333, vloni se jejich počet navýšil na 3438. Narostly i výpůjčky, a to z předloňských 203 461 na loňské 206 085. Knihovna se snaží oslovit i ty nejmladší, čemuž pomáhají tradiční akce jako pasování prvňáků na čtenáře nebo březen – měsíc čtenářů. Tradičně se věnuje i seniorům, pro které pořádá rozličné semináře, často zaměřené na osvětu, historii, cestování či na zvládnutí moderních informačních technologií. Předloni knihovna zaznamenala 57 482 návštěv, loni sem přišlo 58 915 lidí.